OPEN DEUR 2019

 

Beste allemaal,

In naam van ULM Goetsenhoven vzw en Koninklijke Vliegclub De Wouw,  bedank ik alle bezoekers,

piloten, medewerkers, catering,  standhouders, sponsors en iedereen die iets bijgedragen hebben

tot het succes van deze Open Deur Vliegveld Goetsenhoven. Met meer dan 3000 bezoekers. Een

flight line van meer dan 60 verschillende vliegtuigen. Een zonovergoten weekend en drie prachtige

SF-260 Marchetti toestellen die « 50 jaar Marchetti » bij Defensie symboliseren.

BEDANKT  IEDEREEN en tot volgend jaar op 5 & 6 september 2020.

                                                             Jozef Vandevorst / Open Deur Team 2019

Dear All,

 

In the name of ULM Goetsenhoven vzw and Koninklijke vliegclub De Wouw, I thank all visitors, pilots,

employees, catering, exhibitors, sponsors and everyone who contributed something to the success of

this Open door airfield Goetsenhoven. With more than 3000 visitors. A flight line of more than 60

different planes. A sun-drenched weekend and three beautiful SF-260 Marchetti devices that symbolize

«50 years Marchetti» at Defense.

 

THANKS EVERYONE and until next year on 5 & 6 September 2020.

 

                                                                Jozef Vandevorst/Open Door Team 2019

 

Chers tous,

 

Au nom de ULM Goetsenhoven vzw et Koninklijke Vliegclub De Wouw, je remercie tous les visiteurs,

pilotes, personnel, restauration, exposants, sponsors et tous ceux qui ont contribué au succès de cet

aérodrome porte ouverte Goetsenhoven. Avec plus de 3000 visiteurs. Une ligne de vol de plus de 60

avions différents. Un week-end ensoleillé et trois beaux dispositifs SF-260 Marchetti qui symbolisent

"50 ans Marchetti" en Défense.

MERCI TOUT et jusqu’à l’année prochain, du  5 & 6 septembre 2020.

 

                                                                     Jozef Vandevorst/Open Door Team 2019